Projekta ietvaros pabeigta platformas bāzes versijas izstrāde, kas nodrošina datu bāzu semantiskās re-inženierijas funkcionalitāti. Turpinās darbs pie platformas pilnās versijas izstrādes, kurā paredzēta iespēja veidot informatīvās sistēmas, kas savus datus uzglabās atbilstoši semantiskajam formātam RDF datu bāzēs. Platformas pilnās versijas izstrādes ietvaros pabeigts automātisks formu ģenerators no anotētām datu ontoloģijām.