Lietotāja definēto lauku mehānisms nodrošina OWL 2.0 anotāciju specifiskas attēlošanas iespējas LU MII izstrādātajā UML/OWL redaktorā OWLGrEd. Anotācijas tiek OWLGrEd redaktorā attēlotas jaunos lietotāja definētos laukos, kā arī veidojot specifiskus grafiskus attēlus noteiktā veidā anotētiem ontoloģijas elementiem (klasēm, indivīdiem, objektu un datu īpašībām).

Par OWL 2.0 anotāciju attēlošanas mehānismiem konferencē OWLED 2011 nolasīts referāts un atbilstošā publikācija Advanced ontology visualization with OWLGrEd pieejama gan pašas konferences tīmekļa lapā, gan arī konferences rakstu krājumā.

Projekta ietvaros sekmīgi pabeigta definīcijas izstrāde valodai RDB2OWL, kas nodrošina relāciju datubāzu un semantiskā tīmekļa OWL datu formāta datu sasaisti.

Raksts Advanced RDB-to-RDF/OWL Mapping Facilities in RDB2OWL par RDB2OWL valodas konstrukcijām publicēts konferences BIR'2011 rakstu krājumā, kas izdots Springer izdevniecībā.

Projekta ietvaros sekmīgi pabeigta vizuālo vaicājumu valodas ViziQuer++ pār RDF datu krātuvēm izstrāde.