Projektā atbilstoši plānam veiksmīgi pabeigta OWLGrEd redaktora spraudņa izstrāde, kas nodrošina ontoloģijas sasaisti ar relāciju datubāzēm, balstoties uz projektā oriģināli izstrādāto RDB2OWL valodu.

Datubāzes piesaistes anotācijas ir īpaši būtiskas relāciju datubāzu semantiskās reinženierijas uzdevumā, lai aprakstītu izveidotās konceptuālās datu shēmas atbilstību reālajiem esošajiem datiem relāciju datubāzēs.