Projekta rezultāti ziņoti starptautiski autoritatīvās konferencēs:

OWL: Experiences and Directions 2012 (OWLED 2012)
Referāts: Graphical Schema Editing for Stardog OWL/RDF Databases using OWLGrEd/S

Extended Semantic Web Conference 2012 (ESWC 2012)
Demonstrācija: Domain-Specific OWL Ontology Visualization with OWLGrEd

LREC 2012
Referāts: An implementation of a Latvian resource grammar in Grammatical Framework

Projekta ietvaros norisinās intensīva zinātnisko publikāciju gatavošana. Iesniegti raksti OWLED 2012, ESWC 2012, LREC 2012 un Baltic DB&IS 2012 konferencēs.