Pārskats par periodu: 2017. gada novembris - 2017. gada decembris

Pabeigta literatūras izpēte:

 • Mike Andrews, James A. Whittaker, “How to Break Web Software: Functional and Security Testing of Web Applications and Web Services”. Addison-Wesley, 2006, 219 pp.

Esošo tehnoloģiju izpēte:

 • Veikti eksperimenti ar atmiņā mapētiem failiem (memory-mapped files) modeļu repozitorija vajadzībām
 • Veikti eksperimenti ar tīmekļa lietotņu grafiskām bibliotēkām topošās tīmekļa lietotņu infrastruktūras vajadzībām
 • Izpētīts ACME protokols ciparsertifikātu automātiskai dabūšanai (šifrēto savienojumu vajadzībām), veikti eksperimenti ar Let’s Encrypt sertifikātiem
 • Certbot rīka izpēte ciparsertifikātu automātiskai atjaunošanai
 • noSQL datubāzu izpēte (mongoDB, couchDB) un to piemērotība tīmekļa lietotņu infrastruktūrai
 • Veikti eksperimenti ar Invisible reCAPTCHA (lietotāju validācijai)

Topošās modeļu-bāzētās infrastruktūras specifikācijas izstrāde:

 • Izstrādāta modeļu repozitorija atmiņas arhitektūras specifikācija, izmantojot jaucējfunkcijas un atmiņā mapētus failus (memory-mapped files)
 • Tīmekļa lietotņu infrastruktūras direktoriju struktūras definēšana
 • Projekta jēdziena definēšana
 • Ciparsertifikātu dabūšanas/atjaunošanas mehānisma specifikācija, izmantojot ACME protokolu
 • Tīmekļa lietotņu un tīmekļa pakalpojumu (web services) apakšdomēnu un portu konfigurācijas specifikācija