Pārskats par periodu: 2020. gada jūnijs - 2020. gada augusts

Paveiktie darbi

  • webAppOS infrastruktūras pielāgošana google_scopes draiverim
  • webAppOS demonstrējums publiskā Zoom seminārā
  • Labojumi būvējuma skriptos (build scripts)
  • Labojumi webAppOS konfigurācijā
  • Labojumi webAppOS dokumentācijā
  • Projekta nodevumu sagatavošana