Pārskats par periodu: 2020. gada marts - 2020. gada maijs

Paveiktie darbi

 • Darbs pie nodevuma 3.1b:
  • Labojumi webAppOS adapteros
  • Labojumi būvējuma skriptos (build scripts)
  • Labojumi būvējuma skriptos (build scripts)
  • Labojumi webAppOS konfigurācijā
  • Labojumi webAppOS web memory komponentē
 • Darbs pie nodevuma 3.2b:
  • Labojumi webAppOS dokumentācijā
 • Infrastruktūras pielāgošana OWLGrEd rīkam (nodevums 3.1b):
  • Komponentes ServerFSDriver realizācija
  • Failu izvēles funkcionalitātes uzlabošana
 • Darbs pie OWLGrEd/webAppOS rīka:
  • LU MII izvietotāja uzlabošana un publiskošana GitHub repozitorijā
  • Dialogu dziņa uzlabošana, trūkstošo komponenšu realizācija
  • Labojumi Lua komponentēs
  • Diagrammu dziņa uzlabošana
 • Rīkots tiešsaistes Zoom seminārs, kur tika nodemonstrēti rīki DataGalaxies un OWLGrEd/webAppOS vidē.