Pārskats par periodu: 2019. gada decembris - 2020. gada februāris

Paveiktie darbi

Publikācijas:

 • Darbs pie publikācijas “webAppOS: Creating the Illusion of a Single Computer for Web Application Developers”.

Nodevumi:

 • Sagatavots nodevums 3.1a “The source code of the initial version of the Core Infrastructure prototype”.
 • Sagatavots nodevums 3.2a “The initial version of the documentation”.

Izstrāde:

 • Iesākts darbs pie datu galaktiku rīka migrēšanas uz webAppOS platformu.
  • Datu galaktiku rīka pamatfunkcionalitātes migrācija uz webAppOS platformu.
  • Galaktikas komponenšu migrācija uz webAppOS platformu.
 • Infrastruktūras pielāgošana datu galaktiku rīkam.
  • *-notācijas realizācija, kas ļauj pārlūkprogrammai piekļūt projekta failiem.
  • Papildus funkcionalitātes pievienošana WebCaller komponentei.
  • Koda uzlabošana vairākās webAppOS komponentēs.