Pārskats par periodu: 2019. gada septembris - novembris

Paveiktie darbi:

Konferences:

  • Apmeklēta konference WEBIST 2019, kur nolasīts referāts “The Web Computer and Its Operating System: a New Approach For Creating Web Applications”.
  • Apmeklēta konference ISWC 2019, kur prezentēti rīki OWLGrEd/webAppOS un ViziQuer, kas atbilst publikācijām “Towards an Extensible Web-Based Open-Source Graphical Ontology Editing Framework” un “Visual Queries over Scholarly Data and other Linked Data Endpoints”.

webAppOS izstrāde un dokumentācijas sagatavošana:

  • Darbs pie nodevuma 3.1a (webAppOS koda pārstrukturēšana).
  • Darbs pie nodevuma 3.2a (dokumentācijas rakstīšana).
  • webAppOS demo (“Hello, world”) lietotnes izstrāde.
  • webAppOS metamodeļu pārstrukturēšana.

OWLGrEd/webAppOS izstrāde:

  • OWLGrEd/webAppOS koda testēšana, sagatavošana demonstrācijai konferencē ISWC 2019.
  • OWLGrEd/webAppOS Lua bibliotēku restrukturizācija.
  • TDA dziņa veidošana saderības nodrošināšanai un citu dziņu pārstrukturēšana.