Pārskats par periodu: 2019. gada jūnijs - augusts

Paveiktie darbi:

  • Sistēmas dialogu logu izstrāde webAppOS platformai.
  • OWLGrEd spraudņu migrācija.
  • Publikācijas “Towards an Extensible Web-Based Open-Source Graphical Ontology Editing Framework” sagatavošana un iesniegšana konferencei ISWC 2019.
  • OWLGrEd demonstrācijas video sagatavošana.
  • Publikācijas “The Web Computer and Its Operating System: a New Approach For Creating Web Applications” gala versijas sagatavošana un iesniegšana konferencei WEBIST 2019.
  • Iesākta webAppOS konfigurācijas mehānisma realizācija.
  • OWLGrEd/webAppOS alfa versijas testēšana.