Pārskats par periodu: 2019. gada marts - 2019. gada maijs

Darbs pie nodevuma 2.1 “The description of the architecture of the proposed infrastructure”:

 • Datu atmiņas un koda atmiņas arhitektūras apraksts
 • Infrastruktūras pamata komponenšu apraksts
 • Vispārējs arhitektūras apraksts

Darbs pie nodevuma 2.2 “API specifications of the Core Infrastructure”:

 • Tīmekļa procesoru saskarnes specifikācija (Web Processor API)
 • Tīmekļa procesoru konfigurācijas specifikācija

webAppOS infrastruktūras izstrāde:

 • ·         Lua adaptera realizācija
 • ·         Koda restrukturizācija
 • ·         Dialogu dziņa realizācija jaunajā infrastruktūrā
 • ·         Izvietotāja komponentes pielāgošana Dialogu dzinim

Iesākta OWLGrEd migrācija uz jauno infrastruktūru:

 • ·         OWLGrEd Lua transformāciju migrācija uz jauno infrastruktūru
 • ·         OWLGrEd komponenšu pielāgošana
 • ·         OWLGrEd un Dialogu dziņa saderības nodrošināšana