Pārskats par periodu: 2018.gada jūnijs - 2018.gada augusts

Uzstāšanās konferencē:

  • Prezentācija un referāts “Efficient Model Repository for Web Applications” Baltic DB&IS 2018 (Trāķi, Lietuva)

Darbs pie nodevuma:

  • “A Survey on Existing Web, Semantic Web, and Cloud Technologies”

Esošo tehnoloģiju izpēte:

  • cloudKit Dashboard un iCloud API izpēte

Sākta Work Package 3 (WP3) realizācija:

  • webAppOS infrastruktūras izstrāde
  • Iesākts darbs pie publikācijas “The Web Computer Architecture”