Pārskats par periodu: 2018.gada marts - 2018.gada maijs

Pabeigta literatūras izpēte:

  • Susan Weinschenk, “100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices That Matter)”. Pearson Education, 2011, 256 pp.
  • Susan Weinschenk, “Neuro Web Design: What Makes Them Click?”, Peachpit Press, 2009, 168 pp.

Esošo tehnoloģiju izpēte:

  • Eksperimenti ar modeļu repozitorijiem.
  • Eksperimenti ar OWLGrEd un diagrammu izvietotāju.
  • Eksperimenti ar virtuāliem serveriem, izmantojot emulatorus qemu un VirtualBox, kā arī servera palaišana mākonī, izmantojot OpenStack.

Publikācija:

  • Sagatavota publikācija “Efficient Model Repository for Web Applications” konferencei DB&IS 2018 (pieņemta).

Topošās modeļu-bāzētās infrastruktūras specifikācijas izstrāde:

  • Jaunā tīmekļa-bāzētā grafveida diagrammu dziņa specifikācija.
  • Modeļu repozitorija AR un tā sadarbības ar TDA kodolu specifikācija.
  • Sākta webAppOS jsonsubmit dokumentācijas izstrāde.

Nodevums:

  • Iesākts darbs pie nodevuma “A Survey on Existing Web, Semantic Web, and Cloud Technologies”.