Aktivitātes WP1 ietvaros:
Veikta intensīva statistisko korelāciju analīze starp proteīnu un gēnu ekspresijas datiem, izmantojot dažādus datu atlases kritērijus. Ir izdevies reproducēt un pat nedaudz uzlabot jau iepriekš publicētos statistiskās analīzes rezultātus. Tālākiem pētījumiem izvēlēti 12 konkrēti šūnu tipi, par kuriem ir pieejama pietiekama un kvalitatīva informācija gan par proteīnu, gan par RNA koncentrācijām. Uzsākts darbs pie metožu izstrādes, kas RNA koncentrāciju prognozēšanai izmantos šobrīd jau pieejamos Gene Ontology anotāciju datus.

Aktivitātes WP2 ietvaros:
Uzsākta hromatīna interakciju HiC datu formātu izpēte un jau publicēto datu analīzes rezultātu izvērtēšana. Izanalizētas datu kopas, kas publicētas BLUEPRINT projekta ietvaros, un izvērtētas to reprezentācijas iespējas ar grafveida struktūru palīdzību. Veikti vairāki eksperimenti salīdzinoši nelielu datu apakškopu reprezentācijai ar grafveida struktūrām, un uzsākta šādi iegūto grafu topoloģisko īpašību izpēte.

Aktivitātes WP3 ietvaros:
Pabeigta datu kopu anotācija ar proteīnu homoloģijas, proteīnu funkciju un bioloģisko procesu datiem (atbilstoši Gene Ontology klasifikācijai). Uzsākta datu anotācija ar parametriem, kas raksturo proteīnus veidojošo aminoskābju virkņu īpašības. Uzsākta piemērotāko BLUEPRINT projekta ietvaros publicēto HiC datu kopu atlase aktivitātes WP2 pētījumu veikšanai.

Aktivitātes WP4 ietvaros:
Izveidota datu bāze, kas piemērota RNA-seq un LC-MS/MS datu glabāšanai, papildināšanai un tālākai apstrādei. Izveidota biežāk lietojamo SQL skriptu bibliotēka datu kopu atlasei un datu bāzes papildināšanai.