01.06.2015

Projekta ietvaros pabeigta granulāru datu glabātuves programmatūras izstrāde. Datu glabātuve veidota kā datora operatīvajā atmiņā datus uzglabājoša datu krātuve ar dinamisku, konkrētajam datu modelim pielāgojamu lietojumprogrammu saskarni.

01.03.2015

Projekta ietvaros viena no centrālajām programmatūras komponentēm ir granulāru datu glabātuve, kurai jānodrošina iespēja uzglabāt dotai granulārai ontoloģijai atbilstošus datus un uzdot vaicājumus pār tiem, nodrošinot "acij nemanāmu" atbildes ātrdarbību uz praktiskiem datu apjomiem.

Projekta rūpniecisko pētījumu ietvaros sagatavota detalizēta prasību specifikācija šādai granulāru datu krātuvei.

11.12.2014

Projekta ietvaros izstrādātas konstrukcijas vaicājumu valodai pār granulāriem datiem, izmantojot grafiskus (diagrammatiskus) un tekstuālus elementus. Vaicājumu valodas mērķis - nodrošināt iespēju ne-IT nozaru speciālistiem lasīt un saprast vaicājumus, kā arī pašiem veidot vaicājumus, tādējādi izslēdzot nepieciešamību pēc programmētāja kā starpnieka vaicāšanas procesā.

01.10.2014

Sākam jaunas projekta aktivitātes: E2 - Grafisku vaicājumu uzdošanas un izplides līdzekļu izstrāde, P1 - Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana.

01.07.2014

Sākam īstenot ERAF atbalstīto granulāro ontoloģiju datu analīzei projektu.

Uzsāktās aktivitātes:

R1 - Datu modeļa formalizācijas, granulāru datu uzglabāšanas un apstrādes metožu izstrāde

E1 - Eksperimentālas granulāru datu glabātuves izveide

E3 - Rezultātu aprobācija (veidojam eksperimentālo datu kopu).

P2 - Projekta rezultātu publicitātes pasākumi