31.08.2015

Projekta ietvaros izstrādāta un praktiski aprobēta jauna zināšanu apstrādes tehnoloģija, kas ļauj dažādu nozaru speciālistiem ātri iegūt atbildes uz ad hoc vaicājumiem pār viņu rīcībā esošajiem datiem.

Līdzās iepriekš pabeigtajai granulāru datu glabātuves programmatūrai, noslēgta arī grafiskus vaicājumus pār granulārām ontoloģijām atbilstošiem datiem atbalstoša rīka izstrāde.

Iesniegts ES patenta pieteikums A system and method for instantaneous ad hoc querying of hospital information. Publicēti 2 raksti: Fast Ad Hoc Queries Based on Data Ontologies un Towards Graphical Query Notation For Semantic Databases.

Gada laikā pēc projekta noslēgšanas plānots slēgt licences līgumu par projekta ietvaros izstrādāto tehnoloģiju pārnesi.