Projekta rezultāti prezentēti 73. LU Konferences sesijā “Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai”. Referāta tēma "Konkrētā sintaksē balstīta meklēšana uz grafiem balstītās modelēšanas valodās" ("Concrete syntax-based find for graph-based modeling languages").