Projektā paveiktais tika apspriests Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Sistēmu modelēšanas un programmatūras tehnoloģiju laboratorijas zinātniskajā seminārā.