30.novembrī iesniegta pirmā atskaite par paveikto projektā septembrī un oktobrī.

Šai posmā

  • Izveidota projekta mājas lapa.
  • Veikta ar DSL rīku būvi saistītās literatūras atlase un izpēte.
  • Izpētītas jaunākās populārāko DSL rīku būves platformu versijas. Izpētītas meklēšanas iespējas tajās.
  • Aplūkotas platformu attīstības tendences un pirmkodu pieejamība, lai izvēlētos labāko kandidātu meklēšanas funkcionalitātes izstrādei.