Kontaktpersona: Elīna Kalniņa, e-pasta adrese: elina.kalnina_at_lumii.lv

Projekta nosaukums: Konkrētā sintaksē balstīta meklēšana specializētā modelēšanas valodā veidotos modeļos

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/180

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības kategorija: Rūpnieciskais pētījums

Specifiskā atbalsta mērķa/pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko
un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsts".

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Kopējās izmaksas: 133805.88 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 1.09.2017.-31.08.2020.

Projekta kopsavilkums:

Viens no iemesliem kāpēc modeļ-bāzētās programmatūras izstrādes (MDE) tehnoloģijas netiek izmantotas pietiekami plaši ir nepietiekamais rīku atbalsts. Specializētās modelēšanas valodas ir MDE tehnikas, kas visvairāk tiek izmantota industrijā. Taču neskatoties uz to, arī DSL rīku piedāvātās iespējas neatbilst tam, ko sagaida lietotāji. Viens no būtiskie rīka servisiem ir meklēšana, taču pat komerciālos grafiskās modelēšanas rīkos tiek atbalstīta tekstuāla meklēšana, kas papildināta ar iespēju izvēlēties elementa tipu.

Šajā pētījumu projektā tiek piedāvāts papildināt grafiskos DSL rīkus, kas veidoti izmantojot DSL rīku būves platformu, ar konkrētā sintaksē balstītu meklēšanu un aizvietošanu. Meklējamais fragments tiks uzdots zīmējot modeļa fragmentu, modelēšanas valodā. Tiks piedāvāti papildus servisi, lai uzlabotu meklēšanas un aizvietošanas lietojamību, kā meklējamā fragmenta uzdošana ar iezīmēšanu, līdzīgo rezultātu atrašana, ieteikumu mehānisms u.c.

Aktivitātes:

-           DSL rīku būves ietvaru izpēte

-           Meklēšanas funkcionalitātes izstrāde

-           Novērtēšana

-           Aizvietošanas funkcionalitāte

-           Pētījuma rezultātu popularizēšana

Sadarbības partneri:

-           University of York

-           Warsaw University of Technology

 

Galvenie plānotie rezultāti:

-           Sagatavotas četras publikācijas

-           Sagatavots populārzinātnisks raksts

-           Konkrētā sintaksē balstītas meklēšanas un aizvietošanas principi grafiskam DSLam.

-           Programmatūras komponenšu prototipi konkrētā sintaksē balstītai meklēšanai un aizvietošanai grafiskam DSLam, kas veidots rīku būves platformā.