Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

"Spectrum Sliced WDM-PON System as Energy Efficient Solution for Optical Access Systems", zinātniskajā konferencē IEEE LATINCOM 2013.